1 sierpnia, 2017

Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej MotoCalc

Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej MotoCalc

Firma Adebo Info z siedzibą w Tychach, ul. Elizy Orzeszkowej nr 24, lok. 10, 43-100 Tychy, NIP 6462131863 zwana dalej Adebo, wydawca aplikacji mobilnej MotoCalc (dalej zwanej jako aplikacja mobilna) traktuje ochronę prywatności w internecie, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. W związku z powyższym stworzyła niniejszy dokument – Politykę Prywatności.

Korzystając w jakikolwiek sposób z aplikacji mobilnej Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Adebo nie zbiera żadnych danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas korzystania z aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są dane demograficzne użytkownika a także statystyki użycia aplikacji, statystyki otwarć i kliknięć,  itp. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

Wykorzystywanie danych:

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do dalszej analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

Dane zbierane w celu korzystania z usługi będą wykorzystane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Adebo będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Sposoby zbierania danych:

Adebo zbiera automatycznie dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych przy użyciu zewnętrznych systemów analitycznych, takich jak: Google Analytics for Mobile oraz AdMob, zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi i zgodnie z ich politykami prywatności dostępnymi na odpowiednich stronach internetowych.

Wyświetlanie reklam

Za wyświetlanie i treść reklam odpowiada system AdMob należący do Google

Dane na temat dzieci:

Aplikacja ta jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci. Jednak jeżeli Użytkownik ma mniej niż 18 lat, może korzystać z tej Aplikacji wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. W celu ochrony prywatności dzieci w sieci i niniejszej Polityki Prywatności firma Adebo nie może:

  1. Żądać lub świadomie gromadzić danych osobowych osób poniżej 13 roku życia („Dzieci”),
  2. Świadomie wykorzystywać i przekazywać stronom trzecim danych osobowych osób poniżej 13 roku życia,
  3. Udzielać dzieciom możliwości publicznego umieszczania lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniania danych osobowych, oraz
  4. Nakłaniać dzieci do udziału w specjalnych grach, konkursach z nagrodami i w innych czynnościach mających na celu ujawnienie danych osobowych.

Adebo nie gromadzi świadomie informacji o dzieciach i wymaga zgody rodziców na ujawnianie jakichkolwiek danych osobowych. Zachęcamy do kontrolowania korzystania z Internetu przez dzieci oraz do zapoznania się z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa zanim dziecko rozpocznie korzystanie z zasobów Internetu.

Dodatkowe informacje:

Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play. Adebo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności  Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach i Google Play.

Zasady użytkowania

Adebo udostępnia użytkownikom witryny MotoCalc.pl, aplikację mobilną MotoCalc, dostępną na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemie Android.

Aplikacja MotoCalc udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformie dystrybucyjnej: Google Play. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej Google Play.

Top